Untitled Document Untitled Document

Stowarzyszenie

Podstaw prawn i organizacyjn dla Hospicjum stanowi powoane w tym celu Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum w. Arnolda Janssena w Nysie" (z ac. auxilium - pomoc, wsparcie), liczce okoo pidziesiciu czonkw. Zapewnia ono nyskiemu Hospicjum osobowo prawn, zawiera kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz troszczy si o dodatkowe rodki materialne, uzupeniajc niewystarczajce finansowanie oferowane przez NFZ. Grupuje ludzi rnego wieku i profesji. S wrd nich osoby, ktre zetkny si z bliska, a nawet osobicie, z chorob nowotworow. S rodziny pacjentw, ktrzy zakoczyli ycie pod opiek nyskiego Hospicjum. Wszystkie te osoby czy zrozumienie idei paliatywnej oraz troska o byt nyskiej placwki. Stowarzyszenie liczy na zrozumienie i szczodro darczycw indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wystpuje o pomoc do wadz samorzdowych, instytucji i fundacji, organizuje koncerty charytatywne, aukcje dzie sztuki oraz zbirki pienine. Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum w. Arnolda Janssena w Nysie" posiada status organizacji poytku publicznego, co uprawnia je do zabiegania o 1% podatku od wszystkich ludzi dobrej woli.

Stowarzyszenie zwraca si jednak nie tylko do instytucji czy podmiotw gospodarczych, ale i do Darczycw indywidualnych: nie od dzisiaj przecie wiadomo, e niejednokrotnie wanie z owych drobnych, spod serca wyjtych ofiar rodz si niemae fundusze suce wanym dzieom. Z tej indywidualnej, szczerej ofiarnoci pochodz konkretne rodki, ktre Stowarzyszenie pozyskuje w licznych parafiach Opolszczyzny, od osb wychodzcych z kocioa po niedzielnej Mszy witej. Rwnie kilkudziesicio - czy stuzotowe ofiary przynoszone przez indywidualnych Darczycw skadaj si na istotn pomoc dla nyskiego Hospicjum.

Potrzeba Wsparcia

Opieka paliatywna jest wanym dzieem. Kady z nas bdzie kiedy umiera - i oby mogo to by umieranie bez blu, pene pokoju i serdecznej obecnoci yczliwych osb, w zgodzie z Bogiem i z ludmi. O tak dobr mier (o ile mier w ogle moe by dobra!) niejeden z nas si modli. Taka mier powinna by udziaem zwaszcza tych, ktrych dotkno nieszczcie choroby nowotworowej, i mier wanie taka bywa w hospicjum, take w Hospicjum w Nysie.

Dlatego Stowarzyszenie zwraca si do kadego, kto otworzy t stron
- Wpa choby najdrobniejsz kwot na nasze konto:

Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum w. Arnolda Janssena w Nysie"
Nr konta: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949

Docz do grona dobrodziejw nyskiego Hospicjum.

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone