Untitled Document

Opieka paliatywna

Pallium (z aciny) to paszcz. Opieka paliatywna to usiowanie otulenia czowieka umierajcego paszczem troski wszechstronnej i serdecznej. Czowiek nieuleczalnie chory, zwaszcza, jeli dociera do niego wiadomo wasnego stanu, cierpi wielorako. Chodzi nie tylko o bl ciaa, obecny szczeglnie w chorobach nowotworowych - ten bl wspczesna medycyna potrafi w duym stopniu, nieraz nawet cakowicie, wyeliminowa. Chodzi o co wicej - o bl, zwany w terminologii angielskiej "total pain", czyli bl wszechogarniajcy. Tak nazwaa ten rodzaj blu ju przed p wiekiem prekursorka ruchu hospicyjnego i zaoycielka pierwszego nowoczesnego hospicjum, dr Cecily Saunders.

Total pain to bl ciaa poczony z wielorakim blem duchowym: wiadomo coraz gorszego stanu wasnego organizmu i postpujcego wycieczenia, coraz dotkliwsza utrata samodzielnoci i swobody ruchu, zmniejszajcy si krg przyjaci, narastajce osamotnienie, lk przed tym, co nieuchronnie nadchodzi, obawa o los najbliszych, zwaszcza jeli s to dzieci, wiadomo wielu niezakoczonych spraw we wasnym yciu - to wszystko skada si na owo przeraajco cikie brzemi, przygniatajce czowieka nieuleczalnie chorego.

Opieka paliatywna zatem to nie tylko podawanie lekw umierzajcych bl ciaa; nie tylko fachowa diagnoza lekarska i kunszt pielgnacyjny. Opieka paliatywna to take usiowanie zrozumienia tego, co chory przeywa, bycie przy chorym, spenianie jego najzwyklejszych, czasem nieoczekiwanych prb; nieunikanie trudnych tematw, bez wykrcania si zdawkowym ''wszystko bdzie dobrze'', rozmowy o yciu i o mierci, rwnie o tym, ''co potem''; rwnie - o ile oczekuje tego sam chory i jego bliscy - posuga sakramentalna i modlitwa w godzinie odejcia. Dlatego, oprcz lekarzy i pielgniarek, ktrych praca stanowi podstaw funkcjonowania Hospicjum i wykracza poza "zwyky" obszar obowizkw lekarza i pielgniarki, obecni s take psycholog i duszpasterz. Duo do zrobienia maj tu te wolontariusze - osoby ofiarujce swj czas i swoj dobr wol dla umierajcych oraz dla tych, ktrzy musz y dalej.

Opieka paliatywna dotyczy caego pacjenta, a wic i jego duszy

Hospicjum to nie tylko miejsce

W ten wanie sposb powstaje owo pallium - w paszcz penej i serdecznej opieki nad tymi, ktrzy odchodz: aby nie byli sami, aby wiedzieli, e si ich szanuje i kocha, bez wzgldu na to, jakie maj wyksztacenie, jakie zajmowali w czynnym yciu stanowiska i jaki wyznaj wiatopogld. Hospicjum zatem to nie tylko dom opieki, to nie tylko nawet zesp ludzi sucych umierajcym. Profesor Jacek uczak, jeden z pionierw ruchu hospicyjnego w Polsce, sformuowa to tak: hospicjum to nie tylko miejsce, bo czasem nawet trudno mwi o okrelonym miejscu, jak w wypadku hospicjum domowego; hospicjum to przede wszystkim pewna filozofia, pewien sposb obchodzenia si z tymi, ktrzy kocz ycie i ktrych oddano pod nasz opiek.

ks. Wacaw Lenikowski

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone