Untitled Document

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia zlokalizowana jest w budynku Hospicjum Stacjonarnego. Przyjmuje si w niej pacjentw, u ktrych stwierdzono zaawansowan chorob nowotworow, a ktrzy maj mono samodzielnego poruszania si. Przyjmuje si te rodziny pacjentw, przychodzce w imieniu swoich chorych domownikw.

NZOZ Hospicjum w. Arnolda Janssena Stowarzyszenia Auxilium w Nysie dziaa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - dlatego dla pacjentw wczonych w powszechny system skadki zdrowotnej wiadczenia w Hospicjum s nieodpatne.

Hospicjum nyskie realizuje ponadto opiek paliatywn w jeszcze jednym obszarze, mianowicie w odniesieniu do rodzin zmarych pacjentw. Jest to dziaanie zwane "opiek nad osieroconymi", a wynika z definicji opieki paliatywnej, przyjtej przez WHO (wiatow Organizacj Zdrowia). Wedle tej definicji, opieka ta winna dotyczy, oprcz samych pacjentw, take tych osb, ktre przeywaj dojmujce poczucie straty po odejciu kogo bliskiego. Nie kada z osb znajdujcych si w aobie wymaga takiej opieki; w wietle dowiadcze nyskiego Hospicjum, zapotrzebowanie na spotkania i rozmowy wspierajce przejawia ok. 25 - 30 procent rodzin, do ktrych Hospicjum kieruje swoje zaproszenie w tym wzgldzie.

Spotkania takie, okrelane jako "Grupa Wsparcia", przeprowadza si przewanie raz w miesicu; liczba uczestnikw wynosi zwykle od dziesiciu do pitnastu, przy czym poowa to osoby, ktre ju przynajmniej raz w "Grupie Wsparcia" bray udzia, a poowa to osoby nowe, z grona tych, ktrych bliscy zmarli w ostatnich tygodniach. Spotkanie "Grupy Wsparcia" prowadzi kapelan wraz z psychologiem, przychodz take za kadym razem 2 - 3 pielgniarki; ich obecno pozwala "Osieroconym" odnale si w nowej dla nich sytuacji.

Comiesiczne spotkanie "Grupy wsparcia"

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone