Sprawozdania finansowe

Rok 2018

  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans

Rok 2017

  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans

Rok 2016

  • Wprowadzenie do sprawozdania
  • Rachunek zysków i strat
  • Bilans