Untitled Document

Wolontariat

W opiece hospicyjnej wan rol odgrywa wolontariat - ochotnicza suba na rzecz pacjentw i ich rodzin. Suba taka jest bardzo potrzebna, a nawet niezbdna w sytuacji tak trudnej, jak opieka nad umierajcymi. Niejeden z nas, odwiedzajc w szpitalu ciko chorego krewnego, wystpowa spontanicznie w roli wolontariusza, aby odciy zaganian pielgniark czy salow; niejeden z nas rozumie, e bez tej spontanicznej pomocy opieka nad udrczonym pacjentem - naszym bliskim - byaby z koniecznoci mniej doskonaa.

By wolontariuszem - to chcie czyni dla kogo obcego to dobro, ktre z naturalnego odruchu serca czynioby si dla wasnego umierajcego ojca czy matki; to dobrowolne powicenie wasnego czasu, wasnych chwil ewentualnego odpoczynku, na rzecz tych, ktrzy naszej yczliwej obecnoci tak bardzo potrzebuj.

Wolontariat

Wolontariusz nie zawsze moe wyrczy pielgniark (chyba e ma odpowiednie kwalifikacje, czyli moe by wolontariuszem medycznym). Moe za to zawsze spenia rne czynnoci pomocnicze i organizacyjne. Do wykonywania niektrych z nich - np. do towarzyszenia chorym - niezbdne jest przeszkolenie, moliwe do odbycia w naszym Hospicjum. Do innych czynnoci - np. administracyjnych, socjalnych, organizacyjnych - moe wykorzysta wasne, posiadane ju kwalifikacje. Moliwe jest take sporadyczne, tzw. akcyjne wchodzenie w rol wolontariusza przy okazji np. zbirek pieninych dla Hospicjum; wtedy takie czy inne kwalifikacje maj mniejsze znaczenie.

Jednake bez wzgldu na rodzaj sprawowanego wolontariatu zawsze najwaniejsza jest bezinteresowna ch powicenia wasnego czasu, co w sytuacji permanentnego niedofinansowania polskich hospicjw ma ogromne znaczenie.

 Untitled Document

Historia Aktualności Aktualności [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jesteśmy wdzięczni Hospicjum w obiektywie Sprawozdania

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone