Hospicjum

Hospicjum nyskie (NZOZ Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie) opiekę nad pacjentami i ich rodzinami realizuje w trzech obszarach:

  • hospicjum stacjonarnego
  • hospicjum domowego
  • poradni opieki paliatywnej

Siedziba

Siedziba nyskiego Hospicjum to wysłużony budynek typu willowego, pamiętający czasy dwudziestolecia międzywojennego. Swój pierwotny charakter mieszkalny tracił on stopniowo w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zakończonego dopiero co stulecia, przechodząc na skarb państwa i służąc rozmaitym celom administracyjno-użytkowym. Hospicjum rozpoczynające tam działalność w roku 1994 dzieliło go jeszcze z ostatnimi lokatorami. Gdy w r. 2001 ówczesne Stowarzyszenie „Auxilium” przejęło Hospicjum od nyskiego szpitala, wzięło ów dom od Starostwa w czasowe użyczenie, a następnie, na przełomie 2002/2003, wykupiło całą posesję na własność. Akt własności pozwolił Stowarzyszeniu zadziałać po gospodarsku, czego efektem stało się najpierw stopniowe wyremontowanie i zaadaptowanie wnętrza obiektu do potrzeb opieki paliatywnej, a następnie wyposażenie Hospicjum w windę typu szpitalnego i tak bardzo potrzebny „pokój pożegnań”, wreszcie – rozbudowa Hospicjum oraz wykonanie nowej elewacji i parkingu na placu hospicyjnym.