Untitled Document

1 % podatku

Untitled Document

 

Miły Go¶ciu odwiedzaj±cy nasz± stronę: je¶li by¶ chciał uczynić co¶ konkretnego dla naszego Hospicjum - przekaż nam jeden procent swojego podatku:

Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie"

KRS 00000 32522

 

Aktualno¶ci 2013

Pola Nadziei wpisał‚y się™ już chyba trwale w klimat i krajobraz Nysy oraz jej okolic -€“ bo też i Hospicjum samo jest już czę¶ci±… tego krajobrazu. Hospicjum bę™dzie w 2014 roku obchodzić‡ swoje dwudziestolecie, a Pola Nadziei 2013 zaistniał‚y w Nysie już po raz ósmy. Co roku wzrasta ilo¶ć‡ wolontariuszy zgł‚aszaj±…cych się™ do przeprowadzenia zbiórki na Hospicjum, co roku też wzrasta kwota uzbieranych ¶›rodków. Wolontariuszy, rekrutuj±…cych się™ ze szkół‚ ponadpodstawowych, był‚o w tym roku w samej Nysie ponad dwustu, nie licz±…c wolontariuszy z Niepublicznego Gimnazjum Samorz±dowego w Paczkowie oraz z Zespołu Szkół‚ w Skoroszycach k. Nysy. Pomagał‚y też niektóre Parafiez okolic Nysy i Paczkowa. Ogół‚em z Pól‚ Nadziei w roku 2013 pozyskaliĹ›my 35.907 zł‚otych. Ma to dla Hospicjum ogromne znaczenie, w sytuacji, gdy od dobrych paru lat nic nie drgnęł‚o w polityce Narodowego Funduszu Zdrowia wobec hospicjów; pozyskana kwota prawie 36 tysię™cy zł‚otych to dużo, a jednak i tak mniej niż 3% naszych cał‚orocznych kosztów, z których NFZ pokrywa i tak tylko ok 70% a nie zanosi się bynajmniej na jak±…kolwiek poprawę™ ze strony naszego pań„stwowego pł‚atnika.

Rabatka Żonkilowa w centrum Nysy
Rabatka Żonkilowa w centrum Nysy

'Pole Nadziei'ť na nyskiej staró‚wce
'Pole Nadziei'ť na nyskiej staró‚wce

Paczkowscy wolontariusze Pól Nadziei
Paczkowscy wolontariusze Pól Nadziei
Również doroczny koncert charytatywny, poł±czony z aukcj± na rzecz Hospicjum, należy już w sposób nieusuwalny do kalendarza imprez kulturalnych w Nysie. Tego roku odbył się on już po raz trzynasty, w dniu 20 paĽdziernika, a bohaterk± jego była niekwestionowana gwiazda ? Hanna Banaszak; jej nazwisko sprawiło, że pięknie wyremontowana sala Nyskiego Domu Kultury była szczelnie wypełniona. Jak co roku, mogli¶my liczyć na nyskich artystów-plastyków, którzy wiel-kodusznie ofiarowali z my¶l± o Hospicjum swoje dzieła. Aukcja tych dzieł, fachowo prowadzona przez dyrektor Nyskiego Muzeum, P. Małgorzatę Radziewicz, zaowocowała znacz±c± kwot± ok. 10 tysięcy złotych. Natomiast P. Hanna Banaszak następnego ranka, 21 paĽdziernika, odwiedziła nasze Hospicjum i wówczas z własnej inicjatywy zaproponowała, że przyjedzie ponownie zaraz po No-wym Roku z recitalem kolędowym, by dać Hospicjum jeszcze jedn± sposobno¶ć do pozyskania dodatkowych ¶rodków finansowych.

Pani Dyrektor Mał‚gorzata Radziewicz prowadzi aukcję™
Pani Dyrektor Mał‚gorzata Radziewicz prowadzi aukcję™

Hanna Banaszak na estradzie Nyskiego Domu Kultury
Hanna Banaszak na estradzie Nyskiego Domu Kultury
Do stałych punktów naszego hospicyjnego kalendarza należ± również coroczne Dni Skupienia: jesienny u OO. Benedyktynów w Biskupowie k. Nysy (to jeden z trzech klasztorów benedyktyńskich w Polsce) oraz wiosenny ? u OO. Oblatów NMP w Bodzanowie k. Głuchołaz. Odbyły się one więc i w tym roku, a ich celem, oprócz odnawiania motywacji ewangeliczno-humanitarnej do pracy w Ho-spicjum, jest również umacnianie integracji w zespole hospicyjnym. Nie wyobrażamy sobie też przy-gotowania do Bożego Narodzenia bez uroczystego spotkania opłatkowego, z udziałem nie tylko ca-łego Personelu Hospicjum, ale i Władz Stowarzyszenia Auxilium. Takie spotkanie ma niezwykle silny walor integracyjny, a integracja jest nam bardzo potrzebna do wspólnego dĽwigania trudów codziennej pracy dla umieraj±cych. Nie zabrakło zatem i spotkania opłatkowego w 2013 roku, a od-było się ono w dniu 19 grudnia.

'Rodzinne' zdjęcie opłatkowe 2013: Personel Hospicjum i Władze Stowarzyszenia
'Rodzinne' zdjęcie opłatkowe 2013: Personel Hospicjum i Władze Stowarzyszenia

 

Untitled Document

Sprzęt rehabilitacyjny Historia Aktualno¶ci Aktualno¶ci [archiwum] Hospicjum Opieka paliatywna Stowarzyszenie Wolontariat Przyjaciele Jeste¶my wdzięczni Hospicjum w obiektywie

Hospicjum stacjonarne Hospicjum Domowe Poradnia opieki paliatywnej Auxilium
 
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum ¦w. Arnolda Janssena w Nysie", ul. Sienkiewicza 7B, 48-304 NYSA, NIP: 753-21-12-944 Tel.: (77) 435 89 67,Tel./ faks: (77) 433 73 55
e-mail: hospicjum_auxilium@poczta.onet.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000032522, KONTO: 20 1020 3714 0000 4202 0096 1912
Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
Hospicjum Auxilium - Wszelkie prawa zastrzeżone