Stowarzyszenie

Podstawę prawną i organizacyjną dla Hospicjum stanowi powołane w tym celu Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie (z łac. auxilium – pomoc, wsparcie), liczące około pięćdziesięciu członków. Zapewnia ono nyskiemu Hospicjum osobowość prawną, zawiera kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz troszczy się o dodatkowe środki materialne, uzupełniając niewystarczające finansowanie oferowane przez NFZ. Grupuje ludzi różnego wieku i profesji. Są wśród nich osoby, które zetknęły się z bliska, a nawet osobiście, z chorobą nowotworową. Są rodziny pacjentów, którzy zakończyli życie pod opieką nyskiego Hospicjum. Wszystkie te osoby łączy zrozumienie idei paliatywnej oraz troska o byt nyskiej placówki. Stowarzyszenie liczy na zrozumienie i szczodrość darczyńców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Występuje o pomoc do władz samorządowych, instytucji i fundacji, organizuje koncerty charytatywne, aukcje dzieł sztuki oraz zbiórki pieniężne. Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie posiada status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia je do zabiegania o 1% podatku od wszystkich ludzi dobrej woli.treść strony

Stowarzyszenie zwraca się jednak nie tylko do instytucji czy podmiotów gospodarczych, ale i do Darczyńców indywidualnych: nie od dzisiaj przecież wiadomo, że niejednokrotnie właśnie z owych drobnych, spod serca wyjętych ofiar rodzą się niemałe fundusze służące ważnym dziełom. Z tej indywidualnej, szczerej ofiarności pochodzą konkretne środki, które Stowarzyszenie pozyskuje w licznych parafiach Opolszczyzny, od osób wychodzących z kościoła po niedzielnej Mszy świętej. Również kilkudziesięcio – czy stuzłotowe ofiary przynoszone przez indywidualnych Darczyńców składają się na istotną pomoc dla nyskiego Hospicjum.

Opieka paliatywna jest ważnym dziełem. Każdy z nas będzie kiedyś umierał – i oby mogło to być umieranie bez bólu, pełne pokoju i serdecznej obecności życzliwych osób, w zgodzie z Bogiem i z ludĽmi. O taką dobrą śmierć (o ile śmierć w ogóle może być dobra!) niejeden z nas się modli. Taka śmierć powinna być udziałem zwłaszcza tych, których dotknęło nieszczęście choroby nowotworowej, i śmierć właśnie taka bywa w hospicjum, także w Hospicjum w Nysie.

Dlatego Stowarzyszenie zwraca się do każdego, kto otworzy tę stronę. Wpłać choćby najdrobniejszą kwotę na nasze konto:

Stowarzyszenie Auxilium “Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie”

Nr konta: 86 1090 2167 0000 0001 2366 4949

Dołącz do grona dobrodziejów nyskiego Hospicjum.