RODO

Informacje i dokumenty:

  1. Klauzula informacyjna dla darczyńców Stowarzyszenia Auxilium “Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”.
  2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów, przedstawicieli kontrahentów, w tym członków zarządu, pełnomocników kontrahentów lub osób wskazanych do kontaktu w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Auxilium “Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie“.
  3. Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych przez pacjentów Stowarzyszenia Auxilium “Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie”.
  4. Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”.
  5. Klauzula informacyjna dla Wolontariuszy Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”.
  6. Polityka cookies.
  7. Polityka prywatności.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Tomasz Horczyński, e-mail: rodo@jamano.pl