Uwagi i wnioski

  1. Kierownik medyczny: Rafał Piątek – od poniedziałku do piątku
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Horczyński e-mail: rodo@jamano.pl

Informujemy, że pacjent ma także prawo do składania skarg i wniosków do następujących podmiotów :

Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole, e-mail: swl@nfz-opole.pl

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Grójecka 186, 02- 390 Warszawa, tel. 22 572 60 41 – infolinia

Rzecznik Praw Pacjenta – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; Infolinia Rzecznika: 800- 190- 590, e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl

Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Opolskiej Izbie Lekarskiej, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77/454 59 39, e-mail: opole.rzecznik@hipokrates.or

Okręgowy Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Budowlanych 44, 45-123 Opole, tel. 77/441 51 98, e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/ 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl