Wolontariat

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WOLONTARIAT<<

W opiece hospicyjnej ważną rolę odgrywa wolontariat – ochotnicza służba na rzecz pacjentów i ich rodzin. Służba taka jest bardzo potrzebna, a nawet niezbędna w sytuacji tak trudnej, jak opieka nad umierającymi. Niejeden z nas, odwiedzając w szpitalu ciężko chorego krewnego, występował spontanicznie w roli wolontariusza, aby odciążyć zaganianą pielęgniarkę czy salową; niejeden z nas rozumie, że bez tej spontanicznej pomocy opieka nad udręczonym pacjentem – naszym bliskim – byłaby z konieczności mniej doskonała.

Być wolontariuszem – to chcieć czynić dla kogoś obcego to dobro, które z naturalnego odruchu serca czyniłoby się dla własnego umierającego ojca czy matki; to dobrowolne poświęcenie własnego czasu, własnych chwil ewentualnego odpoczynku, na rzecz tych, którzy naszej życzliwej obecności tak bardzo potrzebują.

Wolontariusz nie zawsze może wyręczyć pielęgniarkę (chyba że ma odpowiednie kwalifikacje, czyli może był wolontariuszem medycznym). Może za to zawsze spełniać różne czynności pomocnicze i organizacyjne. Do wykonywania niektórych z nich – np. do towarzyszenia chorym – niezbędne jest przeszkolenie, możliwe do odbycia w naszym Hospicjum. Do innych czynności – np. administracyjnych, socjalnych, organizacyjnych – może wykorzystać własne, posiadane już kwalifikacje. Możliwe jest także sporadyczne, tzw. akcyjne wchodzenie w rolę wolontariusza przy okazji np. zbiórek pieniężnych dla Hospicjum; wtedy takie czy inne kwalifikacje mają mniejsze znaczenie.

Jednakże bez względu na rodzaj sprawowanego wolontariatu zawsze najważniejsza jest bezinteresowna chęć poświęcenia własnego czasu, co w sytuacji permanentnego niedofinansowania polskich hospicjów ma ogromne znaczenie.

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WOLONTARIAT<<