Uroczyste przekazanie Hospicjum Relikwii Świętego Arnolda Janssena

6 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w kościele Matki Bożej Bolesnej w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 3 odbyło się uroczyste przekazanie Hospicjum w Nysie Relikwii Patrona Hospicjum, Świętego Arnolda Janssena i pierwszego misjonarza werbisty, Świętego Józefa Freinademetza.

Chcielibyśmy podziękować w imieniu Pacjentów i Pracowników Nyskiego Hospicjum, oraz w imieniu Stowarzyszenia Auxilium, wszystkim tym, dzięki którym ta doniosła uroczystość mogła się odbyć. Dziękujemy z całego serca naszemu Biskupowi Diecezjalnemu Andrzejowi Czai za przewodzenie tej uroczystości i za wygłoszone Słowo Boże. Nasze szczególne podziękowania kierujemy Do Prowincjała Misjonarzy Werbistów Ojca Sylwestra Grabowskiego, do Proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie Ojca Damiana Piątkowiaka i wszystkich Misjonarzy Werbistów za to, że tak skutecznie wspierali nas na drodze do otrzymania relikwii.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w koncelebrze Kapłanom, dziękujemy służbie liturgicznej za piękną oprawę Mszy Św., szczególnie dzieciom i nauczycielom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy, oraz pracownikom Hospicjum w Nysie, dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Nyskiego Hospicjum, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w tej uroczystej Mszy Św. i byli z nami w tym jednym z najważniejszych dni w historii Hospicjum.

Obecność relikwii w kaplicy Nyskiego Hospicjum wzmocni kult tych Świętych. Tutaj będą odbierali żywą cześć i dla całej społeczności Hospicyjnej będą wypraszali potrzebne łaski, będą źródłem siły do wypełnienia szlachetnej, ale jakże trudnej misji Hospicyjnej.
Dzięki usytuowaniu relikwii w kaplicy Hospicyjnej, wierni i pacjenci, będą mogli w skupieniu pomodlić się o wszelkie łaski do Świętego Arnolda Janssena i Świętego Józefa Freinademetza. Będzie też specjalne nabożeństwo odprawione raz na miesiąc o ich wstawiennictwo.