Serdeczne podziękowania Parafianom z Radzikowic, Nowak, Biechowa i Smolic

Zarząd Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie” składa Księdzu Proboszczowi Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Radzikowicach i Parafi p.w. Św. Andrzeja w Nowakach Ryszardowi Krawieckiemu serdeczne podziękowanie za poinformowanie i zachęcenie Parafian do udziału w zbiórce pieniężnej w dniu 25 lipca 2021 r. na rzecz nyskiego Hospicjum, w ramach kampanii „Pola Nadziei”, oraz za osobiste wsparcie tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy serdecznie Parafianom z Radzikowic, Nowak, Biechowa i Smolic za wszystkie ofiary wrzucone do hospicyjnych puszek. Cała zebrana kwota 2 571,00 złotych przeznaczona będzie na bieżące wydatki nyskiego Hospicjum.